Kursnummer Kursbeskrivning Dag Tid Startdatum
2017h-11 Rytmik 1-3 år måndag 14.15-15.00 2017-10-02
2017h-12 Förskoleklass onsdag 09.00-09.45 2017-08-30
2017h-13 Förskoleklass onsdag 09.45-10.30 2017-08-30
2017h-14 Fiolrytmik fortsättning 1 torsdag 15.30-16.30 2017-08-31
2017h-15 Fiolrytmik fortsättning torsdag 16.00-17.15 2017-08-31
2017h-16 Fiolrytmik prova-på tisdag 15.30-16.15 2017-08-29
2017h-17 Fiolundervisning Enligt överenskommelse 2017-08-28
Med reservation för eventuella ändringar.