Kursnummer Kursbeskrivning Dag Tid Startdatum
2017-01 Förskoleklass onsdag 09.00-09.45 2017-01-25
2017-02 Förskoleklass onsdag 09.45-10.30 2017-01-25
2017-03 Fiolrytmik nybörjare tisdag 15.30-16.30 2017-01-24
2017-04 Fiolrytmik fortsättning torsdag 16.00-17.00 2017-01-26
2017-05 Fiolundervisning Enligt överenskommelse 2017-01-23
2017-06 Fiol försommar Enligt överenskommelse 2017-05-16
2017-07 Fiolrytmik prova-på tisdag 15.30-16.30 2017-05-16
Med reservation för eventuella ändringar.