Rytmik 1-3 åringar tillsammans med vuxen, 8 x 45 min 600 kr
Barnrytmik 3-6 år (utan förälder) 12 x 45 min 1 250 kr
Syskonpris (för barn nummer 2) 1 000 kr
Rytmik försommarkurs 3 x 45 min 300 kr
Prova-på baby/småbarnsrytmik 1 x 45 min 100 kr
Workshop 2 x 60 min 250 kr

Om du anmäler dig till en kurs efter prova-på eller workshop, får du 100 kr i rabatt på kursavgiften.

 

 

   
Fiolrytmik - fortsättning,12 ggr 60 (grupp) + 2 ggr lördag eller söndag (3 x 60 min) för alla grupper gemensamt samt 12 x 20 min individuell lektion.
3 500 kr
Fiolrytmik - nybörjare, 12 ggr 60 (grupp) + 2 ggr lördag eller söndag (2 x 60 min) för alla grupper gemensamt samt 12 x 15 min individuell lektion. 3 000 kr
Prova-på fiolrytmik 1 000 kr
Fiolhyra (per termin)- första året 250 kr
Därefter (per termin) 500 kr
Skolgrupp/Förskolegrupp 12 x 45 minuter 12 500 kr
Serie Skola/Förskola 6 x 45 minuter 6 500 kr