Barnen börjar nu att delta mer aktivt, men de vuxna har fortfarande huvudansvaret för skeendet. Barnen behöver se och höra mycket på oss vuxna för att sedan, kanske när man är hemma i lugn och ro, bearbeta och härma vad de sett.

Repertoaren är tydligt inriktad på småbarn, med mycket rörelsevisor och lekar. Ibland spelar vi rytminstrument eller använder redskap (t. ex. bollar, sjalar och rep). På ett lekfullt sätt tränar vi musikaliska grundelement som pulskänsla, notvärden och dynamik.

Om du klickar på bilderna, öppnas ett litet bildspel i nytt fönster.

flicka
Lektionerna är ofta upplagda i ”musiksageform”, med en ram som återkommer (en rutin som barnen lär känna väl och uppskattar) och däremellan ett tema som byts efter några gånger. På så vis får man både det mycket välkända och en repertoar som successivt växer.

xylofon

De vuxna då, måste de vara ”bra på att sjunga”. Nej, men helst intresserade och koncentrerade. Det smittar av sig på barnen.