I rytmik-grupperna 3-6 år deltar endast barnen, föräldrarna får vänta utanför. En del föräldrar tycker det är lite sorgligt att inte få vara med längre, men för barngruppen är det bra att vi får vara för oss själva. Förmågan att samarbeta och fungera i grupp utvecklas successivt och barnens relationer till varandra blir allt viktigare. Utan föräldrar och småsyskon blir stämningen mer intim. Barnen kommunicerar med varandra och med läraren, på ett annat sätt än tidigare.

När barnen lärt känna varandra och blivit trygga i gruppen, ökar svårighetsgraden på övningarna, det sker en successiv utveckling i arbetet: Rörelseimprovisationer, att arbeta tillsammans i föra-följa-övningar, spel på rytminstrument och xylofoner, sång, dans etc. Barnen kommer att lära sig en hel del, såväl musikaliska som andra färdigheter (socialt samspel, kroppskännedom, rumsuppfattning, uttryck och skapande etc). Lika viktig som den kunskapsmässiga aspekten är naturligtvis lusten och musikglädjen, att ge barnen en musikalisk upplevelse.

Om du klickar på bilden nedan, öppnas ett bildspel i nytt fönster.

rytmik_stora