Barn från 5 år kan fortsätta med fiolundervisning i kombination med rytmik. Eleverna har dels individuella lektioner, då vi ägnar oss åt spelteknik och genomgång av musikstycken, och dels grupplektioner då vi naturligtvis spelar tillsammans, ofta flerstämmigt, men då vi även sysslar med sång, dans och rytmik. Det finns många fördelar med att arbeta så här. Det är lustfyllt, det ger variation och det ger vila från spelet (vilket är särskilt viktigt för nybörjarna). Vi löser musikaliska klurigheter (rytmiska, melodiska, harmoniska etc.) med hjälp av rytmik. Sånger och danser från olika tidsepoker och länder förstärker den musikaliska upplevelsen. Vi brukar också arbeta med improvisation, såväl i spel som i rörelse, gärna i kombination. Avspänningsövningar ingår också. Vi spelar mycket på gehör och utantill, men eleverna får naturligtvis även lära sig noter.
Detta arbetssätt ger en bred musikalisk kompetens.

fiolflickor

Om du klickar på bilden ovan, öppnas ett bildspel i nytt fönster.