Kursnummer Kursbeskrivning Dag Tid Startdatum
2018h-04 Rytmik 1-3 år tisdag 15.30-16.15 2018-09-04
2018h-05 Rytmik 1-3 år tisdag 15.30-16.15 2018-10-16
2018h-06 Rytmik 3 - 5 år tisdag 16.30-17.15 2018-09-04
2018h-07 Rytmik 3 - 5 år tisdag 16.30-17.15 2018-10-16
2018h-08 Rytmik för vuxna torsdag 18.00-19.15 2018-09-06
2018h-09 Rytmik för vuxna torsdag 18.00-19.15 2018-10-18
2018h-10 Fiolrytmik nybörjare måndag 16.00-17.00 2018-09-03
2018h-11 Fiolrytmik nybörjare måndag 16.00-17.00 2018-10-15
2018h-12 Fiolrytmik fortsättning onsdag 15.30-17.00 2018-09-05
Med reservation för eventuella ändringar.