Rytmik under en termin.

Under årens lopp är det flera förskolor och skolor som kommit till Studio Dalcroze för att gå på rytmik.

Varför måste ni komma till mig?

Ibland får jag frågan om inte jag kan komma till förskolan/skolan och ha rytmik. Naturligtvis förstår jag att man kan ha sådana önskemål. Tyvärr är det inte möjligt för mig att släpa runt på alla instrument och redskap som vi använder. På Studio Dalcroze finns ett välutrustat rytmikrum med piano, congatrummor, små rytminstrument, bollar, ringar, rep etc.