Om studio Dalcroze
Vad är Rytmik?
Kursbeskrivningar
Kursprogram
Prova-på
Försommarkurser
Frågor & anmälan
Externa länkar

flicka hoppar hoppsasteg

Rytmikkurser:

Babyrytmik (3-12 månader)

Föräldrar och barn (1-3 år)

Barnrytmik 3-6 år

Rytmik för:

Förskolegrupper & Skolklasser

Instrumentalundervisning:

Fiolrytmik från 5 år

Adress: Klintens väg 20, 414 76 Göteborg

Telefon: 031 - 42 48 82